Zakres niżej prezentowanych informacji porusza najczęściej zadawane pytania związane z firmą RENERGI i oferowanymi produktami. Dołożyliśmy starań, by to zestawienie obejmowało jak najszerszy zakres wiedzy związanej z problematyką optymalizacji procesów spalania oraz pracy silników i kotłów spalinowych.

Zapraszamy także do kontaktu z naszym przedstawicielem technicznej obsługi klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji lub fachowej porady specjalistycznej.

MERGI PTF – spalanie i jego optymalizacja

Chciałbyś wiedzieć jaki wpływ na spalanie paliwa przez kotły i urządzenia cieplne ma MERGI PFT, a może wolisz pogłębić swoją wiedzę związaną ze spalaniem paliw i jego optymalizacją. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania.

Co oznacza termin pierwotny katalizator i jak on działa?

MERGI PFT jest homogenicznym katalizatorem spalania i podczas stosowania stanowi jednolitą fazę wraz z paliwem. Swoje działanie rozpoczyna on jeszcze przed zajściem samej reakcji spalania co określa jego pierwotny charakter. Uczestniczy on w spalaniu wpływając na przebieg reakcji. Jego działanie opiera się na zmianie struktury nadcząsteczkowej paliwa, poprzez podział długich łańcuchów węglowodorów obecnych we współcześnie produkowanych paliwach.

Co wyróżnia MERGI PFT spośród szeregu innych dodatków do paliwa polecanych na polskim rynku?

Jakość produktu potwierdzona jest szerokim wykorzystaniem w warunkach przemysłowych na całym świecie i regularnie przeprowadzanymi badaniami laboratoryjnymi. Nasi klienci otrzymują sprawdzony i ubezpieczony produkt, przez co nie wystawiają się na żadne ryzyko. Dodatkowo na wyróżnienie zasługują prowadzone przez nas programy badań weryfikacyjnych i okres testowy gwarantujący zwrot kosztów w przypadku nie osiągnięcia zysku z tytułu oszczędności na zużyciu paliwa, przekraczającego koszty.

Czy dodatek MERGI PFT może być stosowany w silnikach o dużym stopniu zużycia lub od dawna nie remontowanych?

Stan silnika nie ma bezpośredniego znaczenia na katalityczne działanie MERGI PFT. Ma jednak wpływ na sam proces spalania paliwa w silniku i przez to efekt działania pierwotnego katalizatora spalania może być niższy od zakładanego. Mimo to pozytywnego działania dowiedziono w praktycznych testach na urządzeniach o dużym stopniu zużycia.

Czy jest możliwe równoczesne zwiększenie sprawności urządzenia i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń?

Tak, w odróżnieniu do szeregu popularnie stosowanych rozwiązań RENERGI oferuje pierwotny katalizator MERGI PFT pozwalający na równoległe zwiększenie sprawności i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Czy stosowanie paliw renomowanych rafinerii nie powinno mnie ustrzec przed powyższymi problemami?

Niestety obecność długich łańcuchów węglowodorów we współcześnie produkowanych paliwach jest niezaprzeczalna. Związane jest to z procesem rafinacji z wykorzystaniem krakingu katalitycznego pozwalającego na dodatkowy „odzysk” lekkich faz węglowodorowych z pozostałości po wstępnych procesach rafinacji oraz mieszaniu faz lekkich i ciężkich w celu uzyskania paliw pośrednich.

Czym jest optymalizacja procesu spalania?

Jest to szereg czynności i zabiegów mających na celu poprawę działania urządzenia spalinowego w celu zwiększenia jego sprawności i/lub zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Ile mogę zaoszczędzić/zyskać stosując MERGI PFT?

Ze względu na złożoność czynników, skomplikowanie procesów spalania i różnorodność technologiczną urządzeń nie możemy podać informacji na temat zysków lub oszczędności konkretnie dla danej sytuacji. Minimalne, rejestrowane podczas testów oszczędności w zużyciu paliwa wynoszą:

  • 5% dla silników napędzanych paliwami destylowanymi (benzyna, olej napędowy, MGO)
  • 4% dla silników napędzanych paliwami pozostałościowymi (MDO, HFO)

Prosimy o zwrócenie uwagi, że powyższe wartości są minimalne. Raporty z testów, badania i dane eksploatacyjne od naszych klientów świadczą o uzyskiwaniu wyższych wartości niejednokrotnie dochodzących nawet do 10% procent oszczędności.

Jaki jest zakres stosowania pierwotnego katalizatora spalania MERGI PFT?

Praca każdego urządzenia zasilanego płynnymi paliwami węglowodorowymi może być optymalizowana z wykorzystaniem MERGI PFT. Zakres stosowania jest bardzo szeroki i dlatego postaramy się tu zaprezentować tylko najważniejsze z tych pozycji:

  • motocykle i motorowery
  • samochody osobowe
  • autobusy i samochody ciężarowe
  • traktory, buldożery, spychacze, koparki (oraz inne urządzenia ciężkiego przeznaczenia lądowego
  • generatory spalinowe, zespoły energetyczne i elektrownie spalinowe
  • lądowe kotły grzewcze i ciepłownie olejowe
  • statki
  • zespoły napędowe generatorów
  • silnikowe zespoły napędowe
  • nisko i wysokociśnieniowe kotły parowe i grzewcze


Jaki wpływ na silnik ma obecność długich łańcuchów węglowodorów w paliwie?

Opóźnienie zapłonu i niedokładne spalanie paliwa wywołane ich obecnością doprowadza do licznych komplikacji technicznych w silniku. Osady, naloty i nagary pozostałościowe obniżają sprawność oraz powodują awarie. Znacząco zwiększa się również zużycie paliwa, co ma szczególne znaczenie ekonomiczne.

Jakie są korzyści ze stosowania MERGI PFT?

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych korzyści płynących z regularnego stosowania MERGI PFT.

  • Obniżenie zużycia paliwa – pierwotny katalizator spalania potrafi znacząco obniżyć eksploatacyjne koszty związane konsumpcją paliwa, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności czyli zwiększenie zysków.
  • Zmniejszenie ilości awarii – redukcja generowania niepożądanych osadów, nalotów i nagarów pozwala zminimalizować częstotliwość awarii układów paliwowych i wymiany ładunku w komorach spalania. Przyczynia się także zmniejszenia awarii układów turbodoładowania w silnikach.
  • Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych – zoptymalizowana praca silnika lub kotła pozwala na diametralną poprawę ich kondycji technicznej. Zmniejsza się zużycie i obciążenie części urządzeń spalinowych, a przez to przedłuża ich żywotność. Skraca się również czas poświęcany na przestoje związane z planowanymi remontami i nakłady ponoszone na zakupy nowych części.
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń – świadomość ekologiczna jest ważnym aspektem działań RENERGI i dlatego kładziemy duży nacisk nie tylko na to, aby nasze produkty powstawały zgodnie z obowiązującymi normami, ale też aby pomagały innym chronić zasoby naszego świata. Pierwotny katalizator spalania MERGI™ PFT potrafi zmniejszyć generowanie niebezpiecznych dla środowiska substancji nawet o połowę.


 

MERGI MSC – kondycjoner powierzchni metalowych

Regeneracja i zapobieganie powstawaniu awarii na powierzchniach tarcia to domena MERGI™ MSC. Poznaj jaki wpływ na pracę urządzeń mechanicznych ma MERGI™ MSC dzięki lekturze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy MERGI™ MSC może regenerować przegrzane łożyska?

Wskazane jest stosowanie kondycjonera w celu ochrony części przed nadmiernym zużyciem, jednakże w przypadkach ekstremalnych pozwala on nawet na kontynuację pracy urządzenia w trybie awaryjnym np. z przegrzanymi łożyskami. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że zmiany strukturalne jakie zachodzą w materiale łożysk podczas przegrzania są nieodwracalne i tylko ich wymiana pozwoli na wydajne i bezpieczne funkcjonowanie urządzenia.

Czy działanie MERGI™ MSC jest uzależnione od rodzaju stosowanego oleju?

Kondycjoner powierzchni metalowych jest dodatkiem do olejów wszystkich kategorii i nie wpływa na ich działanie. Podstawowy współczynnik dozowania to 1:14, jednakże zastosowania MERGI™ MSC w urządzeniach o wysokich prędkościach obrotowych wymagają konsultacji z naszym działem technicznym.

Czy efekty działania MERGI™ MSC są zależne od stopnia zużycia urządzenia?

Proces generowania warstwy ochronnej w nowym i używanym urządzeniu przebiega tak samo, a stopień uzyskiwanej ochrony jest analogiczny. Jedyną różnicą jest czas powstawania powłoki kondycjonującej, który w przypadku urządzeń o dużym przebiegu może być dłuższy.

Gdzie można stosować MERGI™ MSC?

Kondycjoner powierzchni metalowych jest dodatkiem przeznaczonym do wszystkich kategorii olejów smarnych. Baza oleju nie stanowi znaczenia, co oznacza możliwość uzdatniania olejów mineralnych, syntetycznych i półsyntetycznych, stosowanych we wszystkich urządzeniach smarowanych hydrodynamicznie i hydrostatycznie. Przykładowe zastosowania (kolejność alfabetyczna):

  • Łożyska Hydraulicznie smarowane łożyska ślizgowe i toczne popularne we wszystkich maszynach i urządzeniach. * Pompy Wszystkie pompy wirowe i wyporowe z układami smarowania olejem smarnym.
  • Skrzynie biegów i redukcyjne Wszystkie smarowane olejem układy przeniesienia napędu stosowane w samochodach, przemyśle ciężkim lądowym, okrętownictwie i innych.
  • Silniki dwu- i czterosuwowe Wszystkie typy i rzędy wielkości spalinowych silników benzynowych i wysokoprężnych.
  • Silniki hydrauliczne, serwomotory i układy sterowania hydraulicznego Układy wspomagania w samochodach, dźwigi, furty i luki ładowni, morskie maszyny sterowe i inne układy hydrauliczne.
  • Sprężarki powietrzne Hydrauliczne układy smarowania sprężarek powietrza technicznego (wyporowe i przepływowe) w tym sprężarki turbodoładowania silników spalinowych.
  • Uszczelnienia wałów napędowych Hydrauliczne uszczelnienia wałów napędowych popularne w okrętownictwie i przemyśle ciężkim.


Ile mogę zaoszczędzić/zyskać stosując MERGI™ MSC?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od sumy kosztów ponoszonych przez firmę na rzecz remontów. Wartość oszczędności może się wahać od kilkuset złotych rocznie stosując MERGI™ MSC dla samochodu osobowego do rzędu milionów złotych oszczędności dzięki zapobieżeniu uszkodzeniu wału korbowego na dużej mocy silniku morskim. Warto odnotować fakt, że MERGI™ MSC stanowi znikomy udział w kosztach prewencyjnego przeciwdziałania uszkodzeniom, a zarazem stanowi znaczącą gwarancję nieprzerwanej pracy urządzeń, maszyn i silników.

Jak działa MERGI™ MSC?

Wykorzystanie zjawiska adhezji pozwala na uzyskanie powłoki ochronnej na powierzchni pracujących części maszyn, chroniąc je i regenerując zarazem. Minimalizuje nierówności powierzchni metalowych co wpływa na uzyskaną antyfrakcyjność (przeciwcierność). Opatentowana formuła substancji powierzchniowo czynnej pozwala na osiągnięcie tzw. tarcia granicznego, które tworzy na powierzchniach elementów warstwy graniczne wyjątkowo odporne na duże naciski i trwale z nimi połączone. Zapobiega to powstawaniu tarcia suchego nawet przy nieciągłym dopływie środka smarnego. Kolejne frakcje chemiczne MERGI™ MSC stanowią o wielofunkcyjności dodatku: stabilizują wskaźnik lepkości, zapobiegają krystalizacji stałych węglowodorów parafinowych oraz zabezpieczają przed korozją i wpływem szkodliwych warunków eksploatacyjnych.

Jaki jest cel kondycjonowania powierzchni metalowych?

Kondycjonowanie powierzchni metalowych urządzeń mechanicznych ma na celu zmniejszenie zużycia i minimalizację awarii części poddanych zjawisku tarcia do jakiego dochodzi na styku pracujących powierzchni podzespołów maszyn. Pozwala także na regenerację uszkodzeń powstałych w wyniku nadmiernych obciążeń lub trybologicznego zużycia części metalowych.

Jaki wpływ na charakterystykę pracy silnika i skrzyni biegów ma MERGI™ MSC?

Redukcja oporów tarcia to zmniejszenie strat w mocy generowanej przez silnik i przenoszonej przez skrzynię biegów. Bezpośrednio przekłada się to na poprawę dynamiki silnika, zmniejszenie spalania paliwa i ilości generowanych substancji szkodliwych zanieczyszczających środowisko. Także kultura pracy jednostki napędowej i głośność pracy skrzyni biegów ulegają poprawie.

Jakie są korzyści ze stosowania MERGI™ MSC?

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych korzyści płynących z regularnego stosowania MERGI™ MSC.

  • Zwiększenie żywotności urządzeń i zmniejszenie ilości awarii – dzięki ochronie wysoko obciążonych części urządzeń MERGI™ MSC pozwala na 50-150% przedłużenie ich pracy w warunkach nominalnych oraz minimalizacje awarii spowodowanych nieprzewidzianymi uszkodzeniami podzespołów.
  • Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych oraz niższe nakłady remontowe – są bezpośrednio związane ze stosowaniem MERGI™ MSC. Przeprowadzane testy wskazują, że 25-75% wydłużenie okresów międzyprzeglądowych jest bezproblemowe oraz pozwala na znaczne zmniejszenie inwestycji remontowych tj. nakładów na części i poświęcanych roboczogodzin personelu serwisującego.
  • Obniżenie zużycia paliwa i poboru energii – kondycjonowanie powierzchni metalowych w urządzeniach pozwala znacząco zmniejszyć opory tarcia występujące w urządzeniach co przekłada się na obniżenie eksploatacyjnych kosztów związanych z konsumpcją paliwa lub energii, stymulując zatem zwiększenie zysków firmy.
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń – świadomość ekologiczna jest ważnym aspektem działań RENERGI i dlatego kładziemy duży nacisk nie tylko aby nasze produkty powstawały zgodnie z obowiązującymi normami, ale też aby pomagały innym chronić zasoby naszego świata. Kondycjoner powierzchni metalowych MERGI™ MSC przyczynia się do zmniejszenia emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska.