CZYM JEST MERGI MSC?

MERGI MSC jest kondycjonerem powierzchni metalowych. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie oporów tarcia oraz minimalizacja zużycia podzespołów maszyn i urządzeń technicznych.

PO CO UŻYWAĆ MERGI MSC?

Podzespoły, tarcie i olej

Konstrukcje współczesnych urządzeń opierają się na dużej ilości precyzyjnie wykonanych par elementów, a łożyska są jedną z najbardziej dynamicznie obciążonych grup. Generowane siły kinetyczne przekładają się bezpośrednio na zużycie powierzchni trących, co w konsekwencji doprowadza do zniszczenia cienkiej powierzchni ślizgowej łożysk.

Wiadomym jest, że zadaniem oleju smarnego jest zmniejszenie oporów tarcia, lecz zapomina się o tym, że olej spełnia jeszcze inne ważne funkcje. Chłodzenie, uszczelnianie, ochrona przed korozją i utrzymanie w czystości są niestety niedowartościowywane, zaś sprostanie całemu szeregowi wymagań jest ogromnym wyzwaniem dla producenta oleju.

Zużycie łożysk - przyczyny

Pomimo usilnych starań inżynierów materiałowych produkowane elementy łożysk posiadają mikroskopijne pory na swoich powierzchniach. Zachodząca na ich krawędziach kawitacja, suche tarcie punktowe i obciążenia mają bezpośredni wpływ na ich postępującą erozję co jest jedną z głównych przyczyn zużywania się łożysk. Innymi czynnikami są przeciążenia (cieplne i mechaniczne), korozja, utlenianie oleju oraz krystalizacja stałych węglowodorów parafinowych.
 

Zużycie łożysk - skutki

Nieplanowane awarie i związane z nimi przestoje silników i urządzeń mechanicznych mają swoje odzwierciedlenie w ponoszonych kosztach na ich usuwanie. Zwiększone nakłady finansowe podczas okresowych przeglądów wydatkowane na wymianę zużytych części oraz proporcjonalny wzrost roboczo – godzin personelu serwisującego. To najłatwiejsze do zdefiniowania skutki.

Jednakże powinno się do nich zaliczyć także utratę wpływów związanych z opóźnieniami bądź w skrajnych przypadkach nie wywiązanie się z podpisanych umów i kontraktów.

Rozwiązanie - MERGI MSC

Najważniejszą zaletą uszlachetnienia oleju smarnego dodatkiem MERGI MSC jest minimalizacja nierówności powierzchni łożysk tzw. antyfrykcyjność (przeciwcierność), osiągnięta na bazie opatentowanej formuły chemicznej. Pozwala to na wydłużenie czasu pracy części silnika
oraz poprzez zmniejszenie oporów – redukcję zapotrzebowania na spalane paliwo.

Zjawisko adhezji (przyciągania) pozwala na uzyskanie powłoki ochronnej na powierzchni pracujących części maszyn, chroniąc je i regenerując zarazem. Mergi MSC pozwala na osiągnięcie tzw tarcia granicznego, które tworzy na powierzchniach elementów warstwy graniczne
wyjątkowo odporne na duże naciski i trwale z nimi połączone. Zapobiega to powstawaniu tarcia suchego nawet przy nieciągłym dopływie środka
smarnego.

Wielofunkcyjność dodatku uszlachetniającego to także depresacja czyli zapobieganie krystalizacji stałych węglowodorów parafinowych i polimerowa stabilizacja wskażnika lepkości, obie m.in. minimalizują zużycie urządzeń podczas rozruchu w niesprzyjających warunkach
pogodowych.

JAK STOSOWAĆ MERGI MSC?

Prawidłowe działanie wymaga odpowiedniego stosunku objętościowego uszlachetniacza do oleju smarnego. Rozwiązanie jest uzależnione m.in. od rodzaju i przeznaczenia smarowanego urządzenia mechanicznego oraz rodzaju stosowanego oleju. Na podstawie tych czynników RENERGI
indywidualnie określa zapotrzebowanie uszlachetniacza MERGI MSC.

Dla użytkowników indywidualnych zalecany jest stosunek wynoszący 1:25 uszlachetniacza MERGI MSC do oleju smarnego.

Sprzedaż detaliczna

Specjalne zaprojektowane opakowania pozwalają na łatwe użycie MERGI MSC. Dozownik umieszczony na opakowaniu pozwala na bezproblemowe użycie odmierzając dawkę dodatku uszlachetniającego potrzebną przy wymianie oleju. Jedno opakowanie wystarcza na uzdatnienie 12,5 lub 25 litrów oleju.

Sprzedaż hurtowa

Sposób stosowania dodatku uszlachetniającego MERGI MSC dla klientów hurtowych dobierany jest indywidualnie. Najczęściej przez klientów wybieraną formą są 25 litrowe pojemniki z MERGI MSC.

Wychodząc naprzeciw dużym firmom sektora morskiego RENERGI oferuje także 200 litrowe pojemniki.

Produkt MERGI, 200 Ltr, opakowanie hurtowe
 

GWARANCJA DZIAŁANIA MERGI MSC

Użycie uszlachetniacza MERGI MSC to dla każdego klienta oczekiwanie na namacalne rezultaty. Nie sposób się przecież przekonać o jego działaniu z samego odgłosu pracy silnika. Dlatego Renergi Polska oferuje każdemu hurtowemu klientowi wstępne i okresowe badania weryfikacyjne.

Przeglądy weryfikacyjne

Oferta obejmuje wstępną weryfikację stanu technicznego silników i urządzeń przed wprowadzeniem dodatku uszlachetniającego. Interwały kolejnych badań są ustalane indywidualnie z klientem np. na podstawie okresów wymaganych przez towarzystwo klasyfikacyjne i zawierają zdawczą dokumentację pomiarową i fotograficzną.

Decyzja o publikacji wyników przeglądów jest uzależniona od klienta.

Koła zębate z dwubieżniowymi łożyskami kulowymi
 

Polisa gwarancyjna

RENERGI posiada ubezpieczenie na wszystkie swoje produkty. Roczna suma polisy wynosi 20,000,000 koron norweskich. Jej istnienie ma na celu zagwarantowanie każdemu klientowi wypłaty odszkodowania, w przypadku awarii spowodowanej produktami sygnowanymi logo MERGI.

Podkreślić należy fakt, że produkty MERGI są dostępne na całym świecie od ponad 30 lat i sytuacja taka dotychczas nie miała miejsca.

TRYGVESTA - wystawca polisy ubezpieczeniowej
 

KOSZT STOSOWANIA MERGI MSC

Już niedługo na naszej stronie udostępnimy aplikację, która pozwoli na łatwą kalkulację zysków i oszczędności osiąganych dzięki stosowaniu MERGI MSC. Co pozwoli łatwo sprawdzić opłacalność inwestycji i czas zwrotu poniesionych kosztów.

W chwili obecnej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym działem sprzedaży.