CZYM JEST MERGI PFT

MERGI PFT (Premium Fuel Treatment) jest pierwotnym organicznym katalizatorem spalania. Dodany do paliwa w proporcji 1:4000 zmienia strukturę węglowodorową cząsteczek przez co ułatwia spalanie zmniejszając wartość indeksu CVI.

PO CO UŻYWAĆ MERGI PFT

Spalanie - teoria, a praktyka

Wynikiem teoretycznej kinetycznej reakcji spalania homogenicznej mieszaniny paliwa węglowodorowego i tlenu jest para wodna oraz dwutlenek węgla. Niestety współcześnie dostępne paliwa posiadają dodatkowe pierwiastki w swoim składzie, a utleniaczem jest powietrze nie tlen. Dochodzi więc do reakcji kinematycznego spalania mieszaniny pseudohomogenicznej, co powoduje emisje niepożądanych substancji zanieczyszczających powietrze oraz wpływa niekorzystnie na silniki i kotły.

Brak optymalizacji - przyczyny

Niezoptymalizowany proces spalania ma charakter dyfuzyjny czego widocznym wynikiem jest dymienie z komina, silnika lub kotła. Najłatwiej jest zaobserwować takie spalanie podczas awarii aparatury wtryskowej, ponieważ następuje wtedy brak wstępnego wymieszania powietrza z paliwem. Krótkotrwałe działanie niezoptymalizowanego silnika lub kotła nie niesie ze sobą większych konsekwencji, jednakże długotrwałe braki prowadzą do szeregu technicznych komplikacji.

Brak optymalizacji - skutki

Osadzający się nagar i nalot na częściach komory spalania i przewodu wydechowego, są najlepszym sygnałem zachodzących nieprawidłowości w pracy silnika lub kotła. Brak optymalizacji procesu spalania powoduje zwiększone nakłady remontowe, a tradycyjnie stosowane metody nie są w stanie zapobiec tego typu sytuacjom, ponieważ względy ekonomiczne decydują o doborze rodzaju stosowanego paliwa.
 

Rozwiązanie - Mergi PFT

Dzięki swojemu działaniu MERGI PFT pozwala na zmniejszenie kosztów remontowych. Rozbijając długie łańcuchy węglowodorowe zapobiega tworzeniu się nagaru w komorach spalania i osadzaniu nalotów w przewodach wylotowych. Poprawiając spalanie zmniejsza emisję zanieczyszczeń, a przy tym pozwala na oszczędności z tytułu zwiększenia wartości opałowej paliwa, co przekłada się na generowaną moc użyteczną silnika lub kotła.
 

JAK STOSOWAĆ MERGI PFT

Prawidłowe działanie wymaga odpowiedniego stosunku objętościowego pierwotnego katalizatora do uzdatnianego paliwa. Wiązała się z tym potrzeba opracowania prostych i łatwych w implementacji sposobów dawkowania. Ze względu na popularność pierwotnego katalizatora MERGI PFT, RENERGI ma swojej ofercie kilka sposobów pozwalających na optymalizację procesu spalania paliw węglowodorowych.

Sprzedaż detaliczna

Specjalne zaprojektowane opakowania pozwalają na łatwe użycie MERGI PFT. Dozownik umieszczony na opakowaniu pozwala na bezproblemowe użycie, odmierzając dawkę pierwotnego katalizatora potrzebną podczas tankowania samochodu lub zbiornika oleju opałowego. Jedno opakowanie wystarcza na uzdatnienie 2000 lub 4000 litrów paliwa.

Sprzedaż hurtowa

Sposób stosowania pierwotnego katalizatora MERGI PFT dla klientów hurtowych opiera się na ilości spalanego paliwa i dobierany jest indywidualnie. Najczęściej przez klientów wybieraną formą są 25 litrowe pojemniki z koncentratem MERGI PFT, podlegające wstępnemu mieszaniu z paliwem lekkim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów RENERGI oferuje także 200 litrowe pojemniki MERGI PFT, gotowego do użycia. Wraz z zakupem naszego produktu dostarczamy gotowe systemy dozujące, pozwalające na bezproblemowe uzdatnianie paliwa podczas jego transferu ze zbiorników dennych do zbiorników osadowych
 

GWARANCJA DZIAŁANIA MERGI PFT

Okres wprowadzania do regularnego użycia pierwotnego katalizatora MERGI PFT to dla każdego klienta czas oczekiwania na namacalne rezultaty. Nie sposób się przecież przekonać o jego działaniu z samego odgłosu pracy silnika. Dlatego RENERGI oferuje każdemu hurtowemu klientowi wstępne i okresowe badania weryfikacyjne.

Badania weryfikacyjne

Oferta obejmuje wstępne badanie jakości spalania silników i kotłów przed wprowadzeniem katalizatora. Interwały kolejnych badań są ustalane indywidualnie z klientem w zależności od lokalizacji instalacji uzdatniającej i jej dostępności. Badania obejmują pomiar emisji NO, NO2, NOx, nadmiaru powietrza, CO, CO2, SO2 i cząstek stałych (sadza). Dla instalacji wyposażonych w odpowiednie przyrządy ustalane jest specyficzne zużycie paliwa (SFC) g/kWh. Decyzja o publikacji wyników testów jest uzależniona od klienta.
 

Okres testowy

Dla klientów, którzy dopiero wprowadzają pierwotny katalizator MERGI PFT do użycia oferujemy minimum miesięczny okres testowy. W czasie tym gwarantujemy zwrot kosztów, w przypadku nieosiągniecia oszczędności w zużyciu paliwa, przewyższających koszty zakupu MERGI PFT.

Polisa gwarancyjna

RENERGI posiada ubezpieczenie na wszystkie swoje produkty. Roczna suma polisy wynosi 20,000,000 koron norweskich. Jej istnienie ma na celu zagwarantowanie każdemu klientowi wypłaty odszkodowania w przypadku awarii spowodowanej produktami sygnowanymi logo MERGI. Podkreślić należy fakt, że produkty MERGI są dostępne na całym świecie od ponad 30 lat i sytuacja taka dotychczas nie miała miejsca.
 

KOSZT STOSOWANIA MERGI PFT

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanej przez nas aplikacji umożliwiającej określenie zapotrzebowania na pierwotny katalizator MERGI PFT.