RENERGI zajmuje się dystrybucją i wdrożeniami systemów redukujących emisję zanieczyszczeń oraz optymalizacją procesów spalania paliw węglowodorowych.
Dostarczamy najnowocześniejsze osiągnięcia chemii i fizyki w dziedzinie katalizy pierwotnej wykorzystywane w przemyśle, transporcie i sektorze prywatnym.

DZIAŁANIE

img

Współczesne dokonania laboratoryjne, pozwoliły RENERGI A.S. na osiągnięcie statusu lidera w produkcji pierwotnych katalizatorów paliw węglowodorowych. Badania przeprowadzone przez renomowane instytycje potwierdzają jakość proponowanych rozwiązań, a szerokie spektrum zadowolonych użytkowników na całym świecie niezbicie dowodzi roli jaką produkty oferowane przez Renergi Polska odgrywają w przemyśle lądowym i morskim.

RENERGI Sp. z o. o. jest oficjalnym dystrybutorem produktów sygnowanych logiem: MERGI oraz dostarcza kompletnych rozwiązań pozwalających na optymalizację procesów spalania paliw węglowodorowych, projektowanych i dostosowanych dla końcowego odbiorcy.
 

Każda przeprowadzana optymalizacja jest poprzedzana szczegółowymi badaniami warunków i czynników oddziaływujących na procesy spalania paliw węglowodorowych w konkretnym przypadku. Powykonawcze i okresowe raporty techniczne generowane z wykorzystaniem specjalisycznych przyrządów pomiarowych (np. Bacharach ECA 450) pozwalają na miarodajną ocenę optymalizacji oraz generowanych zysków z tytułu zmniejszenia spalania i redukcji awarii.

GWARANCJA JAKOŚCI

img

Badania wykonane przez DNV (Det Norske Veritas) oraz Politechnikę Wrocławską potwierdzają jakość proponowanych przez RENERGI rozwiązań. Dodatkowym gwarantem działania oferowanych przez RENERGI metod optymalizacji procesów spalania paliw węglowodorowych jest opiewająca na 20,000,000 norweskich koron certyfikowana polisa gwarancyjna, sygnowana przez Trygvesta, renomowane skandynawskie towarzystwo ubezpieczeniowe.