Oferujemy Państwu metody optymalizacji pracy silników spalinowych oraz kotłów olejowych przy zastosowaniu unikatowej metody odziaływania chemicznego na cząsteczkę węglowodorową pierwotnym katalizatorem chemicznym – MERGI PFT (Premium Fuel Treatment).

Pierwotna kataliza ciekłych paliw węglowodorowych

Metoda pierwotnej katalizy ciekłych paliw węglowodorowych polega na rozdrabnianiu długich łańcuchów węglowodorowych, poprzez zmniejszanie napięć powierzchniowych cząsteczek paliwa. W konsekwencji cząsteczki tlenu podczas tworzenia mieszanki paliwowej uzyskują możliwość pełnego łączenia się z cząsteczkami węgla, co powoduje całkowite wykorzystanie energii zawartej w paliwie i eliminację nagarów.

Korzyści

Korzyści występują w kilku obszarach: wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji silników, zmniejszenie zużycia paliwa (spodziewane minimum 4% HFO, 5% MGO), zmniejszenie emisji związków toksycznych i cząsteczek stałych w gazach spalinowych, wydłużenie trwałości olejów silnikowych, ułatwienie uruchamiania i pracy silników i urządzeń podczas eksploatacji zimowej, samoczynne oczyszczenie zbiorników z szlamów, razem z zawartymi w nich bakteriami.

Czyste spalanie paliwa, ogranicza do ilości nieistotnych wytwarzanie nagaru na końcówkach wtryskiwaczy i palnikach, w komorach spalania, na pierścieniach tłoków i gładzi cylindrowej, zaworach, na łopatkach turbin, w całej linii wydechu oraz usuwa nagar osadzony uprzednio.

Stosowanie MERGI PFT

Pierwotny katalizator MERGI PFT (Premium Fuel Treatment) musi być dozowany w/g ściśle określonych kryteriów w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Wszystkie zaprojektowane i montowane przez nas instalacje są wyposażone w specjalne do tego celu przezanczony system dozujący, odpowiedzialny za stosunek w jakim MERGI PFT jest dodawane do paliwa. Dla prywatnych użytkowników, chcących stosować nasze produkty zaprojektowaliśmy specjalny dozownik, pozwalający bezproblemowo dodać pierwotny katalizator podczas tankowania na stacji benzynowej.

MERGI PFT stosowane jest w proporcji do paliwa, wynoszącej 1:4000. Na potrzeby silników i agregatów okrętowych dostarczany jest koncentrat MERGI PFT, stosowany w proporcji 1:8000. Koncentrat wymaga wstępnego mieszania z paliwem lekkim, przed zastosowaniem roboczym.

Dodatek do olejów smarnych MERGI MSC

MERGI MSC (Metal Surface Conditioner) jest dodatkiem bezpośrednio wpływającym na oddziaływanie międzycząsteczkowe pracujących części silnika i oleju. Pozwala na zachowanie prawidłowego filmu smarnego w ekstremalnych warunkach jakim są poddane części współczesnych silników. MERGI MSC (Metal Surface Conditioner) zmniejsza tarcie, nie powodując zmian w bazie stosowanego oleju smarnego. Łączy się na poziomie molekularnym z elementami konstrukcyjnymi nie będąc podatnym na odseparowanie w wirówkach i filtrach. MERGI MSC nie zmienia podstawowych własności substancji smarnych, dzięki czemu jest bezpieczny w użyciu.

Zalety MERGI MSC zostały docenione przez mechaników sportów motorowych, firmy transportu samochodowego i morskiego.

Podsumowanie

Natychmiastowe oszczędności z użytkowania MERGI PFT wynikające ze zmniejszenia zużycia paliwa, spowodowane skróceniem opóźnienia zapłonu oraz czasu spalania, widoczne najszybciej na silnikach dwusuwowych, są przynajmniej dwukrotnie większe, niż koszt zastosowanej metody. Natomiast długofalowe zyski dzięki stosowaniu MERGI PFT i MSC z tytułu zmniejszenia ilości awarii i wydłużenia trwałości elementów silników i kotłów, mogą nawet przewyższyć oszczędności, wynikające ze zmniejszenia zużycia paliwa.