Aby dokonać kalkulacji wypełnij wszystkie wymagane pola.

Pokaż
dodatkowe
informacje
Wybierz gatunek paliwa

Zdefiniowanie paliwa pozwala określić przedział uzyskiwanych dzięki Mergi PFT oszczędności oraz wyliczyć jednostkowe zapotrzebowanie pierwotnego katalizatora niezbędnego w procesie neutralizacji długich łańcuchów węglowodorowych:DALEJ
Pokaż
dodatkowe
informacje
Obciążenie pracy

Tryb pracy urządzenia ma duże znaczenie na poziom oszczędności osiąganych dzięki Mergi PFT.

Ze względu na szeroką rozpiętość zastosowań pierwotnego katalizatora ułatwiliśmy określenie obciążeń poprzez udostępnienie czterech predefiniowanych wartości wystarczających na potrzeby tej prezentacji.


DALEJ
Pokaż
dodatkowe
informacje
Jednostka miary

Stosowane jednostki miary paliwa są uzależnione od jego rodzaju i przeznaczenia lub wewnętrznych uwarunkowań przedsiębiorstwa.
Prosimy o jej wybór:


Ilość spalanego paliwa
Zachęcamy do określenia rocznej konsumpcji paliwa. Pozwoli to na miarodajne odwzorowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności w rocznym bilansie finansowym:
np.: 6000 (l/m3/t)


DALEJ
Pokaż
dodatkowe
informacje
Wybór waluty

Względy organizacyjne przedsiębiorstw często warunkują rozliczenia paliwowe w innych środkach płatniczych niż polski złoty.

Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić możliwość wyboru 2 najważniejszych walut stosowanych w handlu międzynarodowym:


DALEJ
Pokaż
dodatkowe
informacje
Ceny paliwa

Domyślnie aplikacja kalkuluje oszczędności w/g cen obowiązujących dla odbiorców na polskim rynku.
Udostępniamy także możliwość określenia jednostkowej ceny paliwa w/g własnych kryteriów zakupu.
Czy chcesz samemu określić cenę zakupu paliwa?
Definiuj cenę paliwa
Prosimy o określenie jednostkowej ceny zakupu paliwa we wcześniej wybranej walucie. np.: 3.82

Olej napędowy (LON)
PN-EN ISO 3675, PN-EN ISO 12185, gęstość max: 840 Kg/m3 @15C.
MGO (ISO-F-DMA)
ISO 8217:1996, gęstość max: 890 Kg/m3 @15C, lepkość max: 6 mm2/s @ 40C.
MDO (ISO-F-DMB)
ISO 8217:1996, gęstość max: 900 Kg/m3 @15C, lepkość max: 11 mm2/s @ 40C.
IFO180 (ISO-F-RME25)
ISO 8217:1996, gęstość max: 991 Kg/m3 @15C, lepkość max: 25 mm2/s @ 100C.
IFO380 (ISO-F-RMG35)
ISO 8217:1996, gęstość max: 991 Kg/m3 @15C, lepkość max: 35 mm2/s @ 100C.

PRZYKŁADY:
Niskie (poniżej 50%)
Agregaty prądotwórcze pracujące równolegle w miejscach gdzie przerwa w dostarczaniu prądu ma krytyczne znaczenie.
Średnie (50%-80%)
Silniki głównego napędu wykorzystywane w ekonomicznej żegludze.
Wysokie (powyżej 80%)
Kotły i silniki pracujące w miejscach gdzie względy wydajnościowe mają pierwszoplanowe znaczenie.
Zróżnicowane
Silniki poddane częstym zmianom obciążeń i/lub obrotów np.: małe silniki napędowe i agregaty prądotwórcze.

Litr
Jed. pozaukładowa 1l = 1 / 1000m3. Najczęściej stosowana metoda pomiaru przy rozliczaniu niedużych ilości paliwa.
Metr sześcienny (m3)
Jed. pochodna układu SI 1m3 = 1000l. Metry sześcienne są szeroko stosowane przy rozliczaniu zużycia lekkich paliw węglowodorowych.
Tona (metryczna)
Jed. układu MTS 1t = 1000kg. Najpopularniejsza jednostka wyliczeń zużycia ciężkich paliw pozostałościowych w handlu i żegludze.
Ilość spalonego paliwa
Prosimy o podanie ilości zużywanego paliwa w powyżej wybranej jednostce miary np.: 8000 (l/m3/t). Liczba decymalna zaokrąglona do jedności.

EURO/USD/PLN
Wybór pozwala na określenie waluty używanej do obliczeń i dotyczy zarówno wprowadzanej ceny paliwa jak i prezentacji wyników w podsumowaniu.

Kursy walut NBP (Aktualizacja: 2016-08-16):
1 USD = 3.78990 PLN
1 EUR = 4.27340 PLN
1 EUR = 1.12770 USD

Ceny paliw
Używane przez nas do kalkulacji ceny bazują na średniej uzyskanej od reprezentatywnej liczby dystrybutorów w Polsce.

Ceny paliw (Aktualizacja: 2015-08-16):
ON - 4.20 PLN / 1 l
MGO - 582.00 / USD 1 t
MDO - 572.00 / USD 1 t
LSIFO180 - 342.00 / USD 1 t
LSIFO380 - 321.00 / USD 1 t